TIETOSUOJA

Päivitetty 26.5.2020 1.

REKISTERINPITÄJÄ FTP-Somatics
(Y-tunnus: 1806983-1)
Naaranpajuntie 30, 03100 Nummela

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Ilona Kauppinen
040-5245369
ilona.kauppinen@gmail.com
Naaranpajuntie 30, 03100 Nummela

3. REKISTERIN NIMI
FTP-Somatic asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE
Rekisterin käyttötarkoitus on FTP-Somatic toiminimen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää FTP-Somaticin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. FTP-Somatic saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan FTP-Somatic asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite  
Puhelinnumero
Tietoja käsitellyistä tilauksista, ostetuista tuotteista ja palveluista.
Tilausten Postin seurantatiedot

Potilastiedot hoitoihin kerätään ja säilytetään Valviran ohjeiden mukaisesti manuaaliseen rekisteriin asiakkaan tullessa fysioterapeutin vastaanotolle. Manuaalinen rekisteri on  säilötty lukolliseen ja paloturvalliseen säilytykseen jonne pääsy on ainoastaan FTP- Somatic toiminimellä (Ilona Kauppisella).  

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut FTP-Somaticin kursseille (Pilates, Spiraalistabilaatio, Footbic jne) tai ohjaamille tunneille, valmennukseen tai workshoppiin, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen tai ostanut Iloa ja voimaa Holvin verkkokaupasta tavaraa tai palveluita. Sivustoilla on käytössä evästeitä, Google Analytics ja Facebook-pikseli.

7. TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakastietoja ei luovuteta FTP-Somatic toiminimen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on FTP-Somatic rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi Googlen evästeiden osalta. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole yksilöitävissä, tilastoja katsomalla en pääse selvyyteen, kuka on käynyt milläkin sivulla. Sen sijaan tilastoja käytetään sivuston kehittämiseksi.

8. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää FTP-Somatic toiminimen myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen FTP-Somatics/ Iloa ja voimaa salasanasuojatulla palvelimilla (Holvin verkkokauppa), Mailchimp ja NewZenler sähköpostiohjelman / verkkokurssialustan suojatussa rekisterissä tai varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona.

Viikkotuntien kurssien ja työpajojen osallistujalistat tehdään erikseen kuhunkin tapahtumaan ja sen jälkeen osallistujalistat hävitetään asianmukaisesti.

 FTP-Somatic huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. www.iloajavoimaa.fi on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan.

9. TARKASTUSOIKEUS, REKISTERISTÄ POISTUMINEN TAI TIETOJEN KORJAAMINEN  
Rekisteröityneellä on oikeus pyytää selvitys, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tai päivitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti lähettämällä allekirjoituksella varustettu pyyntö rekisterin pitäjältä. Mailchimp-listalla ja NewZenler-sähköposti- ja verkkokurssialustaohjelmistossa oleva käyttäjä itse voi poistaa tietonsa jokaisen sähköpostin alareunasta löytyvästä peruuta tilaus -linkeistä tai vastaamalla sähköpostiviestiin ja hoidan listalta poistamisen manuaalisesti.